Zahradní návrhář

 • Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT
 • Včetně závěrečné zkoušky

Zahradní návrhář je kurz zahradního designu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zde se pod vedením vysokoškolsky vzdělaného lektora v oboru zahradnictví a zahradního designu naučíte základy péče a údržby zahrad, základy zahradního designu a základy výsadby rostlinstva.

  OSNOVY KURZU


  1. Dějiny zahradní architektury
      - Historie
      - Vývoj
      - Nové trendy
  2. Navrhování zahrad
       - Základní prvky navrhování zahrad
       - Vyměřování pozemku
       - Rýsování
       - PC programy
  3. Krajinářská tvorba
       - Stavební materiály
      - Vodní prvky
       - Modelace terénu
  4. Použití rostlin
       - Botanika
       - Výběr rostlin dle typu
       - Půda a mikroklima
       - Dendrologie
  5. Marketing
       - Oslovení klienta
       - Komunikace s klientem
       - Sebeprezentace
      - Typy právních rámců

Samotná výuka je členěna na:
 • získání teoretických znalostí
 • využití těchto znalostí v praxi

TERMÍNY KURZU:

Kurz probíhá vždy 1x týdně od 8:30 do 14:30 hodin.

6. 5. 2015 - 21. 10. 2015
16. 6. 2015 - 15. 10. 2015

Kurzy otevíráme průběžně. V případě zájmu nás laskavě kontaktujte.


Projekt “Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!” je podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!
Job Club   English is EASY   Sportovní masáže   Základy obsluhy osobního počítače