Sportovní masáže
  • Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT
  • Včetně závěrečné zkoušky
  • Úspěšné absolvování kurzu dává možnost absolventu požádat o vydání živnostenského listu
  • Kurz je v délce 150 hodin – individuální domluva
  • Kurzy se zahajují průběžně, minimální počet žáků jsou 2
  • Kurz probíhá v Praze Řepích nebo na Ořechu

  • Cena kurzu je 15 000 Kč včetně závěrečné zkoušky a vydání osvědčení.English is Easy   Kurz zahradního designu   Základy MS Word   Základy MS Excel