MOTTO

Cílem našeho projektu je umožnit Vám všem návrat do zaměstnání.

Proto jsme pro Vás připravili bezplatné kurzy, které Vám pomohou uspět při návratu do zaměstnání nebo při hledání jiného uplatnění.

PROJEKTY:

Kdo se může zúčastnit:

  • rodiče na mateřské / rodičovské dovolené nebo do dvou let od jejího ukončení
  • rodiče samoživitelé s dětmi do věku 15 let
  • nezaměstnané osoby starší 50-ti let
  • osoba osoba se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
  • osoby závislé nebo ohrožené závislostmi
  • příslušník etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
  • oběť trestné činnosti, oběť domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběť obchodu s lidmi a nebo osoba poskytující sexuální služby za úplatu
  • podmínkou je bydliště v Praze a nebo se více než polovinu roku zdržujete na území hlavního města PrahyProjekty jsou podpořeny v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.