JOB Club

JOB Club je kurz zaměřený na osobnostní rozvoj.

  OSNOVY KURZU


 • Pojmenování cílů profesní kariéry účastníků
 • Trh práce, jeho specifika, pracovní nabídky
 • Zdroje informací, práce s informačními zdroji
 • Teorie prezentace osobnosti, rozbor současné situace účastníka kurzu, hodnotový systém
 • Motivace a demotivace - příklady motivačních technik a cvičení
 • Teorie a management fenoménu pracovního stresu a efektivní řešení stresové situace
 • Teorie asertivní techniky a rétorických dovedností, aplikace retorických cvičení v rámci skupiny
 • Tvorba kvalitního strukturovaného profesního životopisu, motivační a průvodní dopisy
 • Příprava na pracovní pohovor - písemné, telefonické a osobní, kontaktování zaměstnavatele, modelové pracovní pohovory, otázky kladené při pracovních pohovorech
 • Obchodní etika, pracovněprávní problematika, sociálně - právní poradenství - občanský zákoník
 • Finanční gramotnost - peníze a transakce, plánování a správa rodinného rozpočtu, posouzení rizik, práva a povinnosti
 • Výběrové řízení, typy pracovních poměrů, pracovní smlouva, OSVČ

Přednáší kvalifikovaní lektoři s praxí v oboru.

TERMÍNY KURZU:


Kurz probíhá 1x týdně po dobu 5 vyučovacích hodin.

26. 1. 2015 - 20. 4. 2015
4. 5. 2015 - 27. 7. 2015
11. 8. 2015 - 2. 9. 2015
8. 9. 2015 - 22. 10. 2015


Kurzy otevíráme průběžně. V případě zájmu nás laskavě kontaktujte.


Projekt “Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!” je podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.


Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!
English is Easy   Zahradní návrhář   Sportovní masáže   Základy obsluhy osobního počítače