PROJEKT AKTIVNÍ RODIČE!

Datum zahájení realizace:       1. 7. 2013
Datum ukončení realizace:   30. 4. 2015

Kdo se může zúčastnit:

  • rodiče na mateřské / rodičovské dovolené nebo do dvou let od jejího ukončení
  • rodiče samoživitelé s dětmi do věku 15 let
  • podmínkou je bydliště v Praze a nebo se více než polovinu roku zdržujete na území hlavního města Prahy

V rámci programu “Aktivní rodiče” jsme pro Vás připravili tyto kurzy:

Projekt “Aktivní rodiče!” je podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Kurzy financované z projektů EU
Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!   Aktivně zpět do života!