PROJEKT "AKTIVNĚ ZPĚT DO ŽIVOTA!"

Datum zahájení realizace:       1. 12. 2014
Datum ukončení realizace:   31. 10. 2015

Kdo se může zúčastnit:

  • nezaměstnané osoby starší 50-ti let
  • osoba osoba se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
  • osoby závislé nebo ohrožené závislostmi
  • příslušník etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
  • oběť trestné činnosti, oběť domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběť obchodu s lidmi a nebo osoba poskytující sexuální služby za úplatu
  • podmínkou je bydliště v Praze a nebo se více než polovinu roku zdržujete na území hlavního města Prahy

V rámci programu “Aktivně zpět do života!” jsme pro Vás připravili tyto kurzy:

Projekt “Aktivně zpět do života!” je podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.Kurzy financované z projektů EU
Aktivní rodiče   Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!